Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Skövde

A.H Rehab & Konsult AB
Org.nr: 556577-0426
Bolagets verksamhet utgörs av sjukgymnastik, rehabilitering och idrottsmedicin samt utbildningsverksamhet och projektuppdrag inom dessa områden, vidare kommer företaget att försälja rehabprodukter och idka därmed förenli ...
HR-Partner i Väst AB
Org.nr: 556705-2153
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom HR'personalområdet, t.ex. arbetsrättsliga frågor, förhandlingar MBL mm, lönesättning, uppsägningar, rekrytering, personaltester, kompetensutveckling, rehabilitering och därmed f ...
L Gillström Läkarkonsult AB
Org.nr: 559008-8026
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal i form av läkarkonsulttjänster inom allmänmedicin, företagshälsovård, yrkesinriktad rehabilitering, utbildning och handledning. Bolaget kommer att bedriva handel med värdepa ...