Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Skellefteå

Curoma massage och friskvård AB
Org.nr: 556971-8884
Bolaget ska bedriva massage, friskvård , kroppsvård och hårvård. Försäljning av produkter inom samtliga av dessa områden. Konsultverksamhet och utbildning inom friskvård, hälsa och rehabilitering och närliggande områden ...
Idro Med AB
Org.nr: 556423-0026
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, konsultverksamhet och utbildning inom sjukgymnastik och rehabilitering, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet
Månikas Psykologtjänst AB
Org.nr: 556963-5039
Föremålet för bolagets verksamhet är att på konsultbasis leverera psykologtjänster såsom utredning, utbildning och handledning, samt psykologsamtal av olika typ. Produktion av föreläsningsserier och material som anknyte ...
OMT Rehab i Skellefteå AB
Org.nr: 556590-3837
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Sjukgymnastik, konsultverksamhet och utbildning inom sjukgymnastik och rehabilitering, försäljning av sjukgymnastiska produ ...
PersonalPartner Sverige AB
Org.nr: 556614-4837
Föremålet för bolagets verksamhet är rehabilitering, omställning, coachning och karriärvägledning samt därmed förenlig verksamhet.
Teoma Kompetens AB
Org.nr: 556890-3503
Företaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom HR, arbetsmiljö, arbetslivsinriktad rehabilitering samt omställning och därmed förenlig verksamhet.