Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Lyckeby

Karlskrona Fysioterapi och Idrottsskademottagning AB
Org.nr: 556834-6703
Bolaget ska bedriva rehabilitering och sjukgymnastik samt därmed förenlig verksamhet.
Lyckeby Fysioterapi Center HB
Org.nr: 916533-4484
Rehabilitering av klienter med ryggidrotts ocheller arbetsskada.