Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Linköping

AB Haldemar Fysioterapi
Org.nr: 556654-8482
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, kroppsterapi, rehabilitering, friskvård och massage ävensom utbildning och försäljning av material inom friskvårdsområdet samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksam ...
Aktiv Service WTB AB
Org.nr: 556533-3332
Alla verksamheter inom vård och omsorg, ortopediska hjälpmedel, medicin, medicinsk utrustning, personalförmedling och uthyrning, utbildning, rehabilitering, behandlingshem.
AXCI AB
Org.nr: 556835-6769
Företaget ska bedriva: - Konsultverksamhet (exempelvis inom Inköp, Logistik, Produktion, Utveckling, Kvalité). - Utbildning och föreläsningar inom företagsutveckling (exempelvis inom Inköp, Logistik, Produktion, Utveckli ...
Christer Jonsson Rehab AB
Org.nr: 556497-4789
Aktiebolaget ska bedriva rehabilitering och sjukgymnastik samt därmed förenlig verksamhet.
Fyskliniken i Linköping AB
Org.nr: 556760-9069
Bolaget ska bedriva rehabilitering, träning, tester, utbildning, viktreducering samt försäljning av produkter med anknytning till denna verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hammarlyck Rehab AB
Org.nr: 556771-3499
Bolaget ska bedriva rehabilitering, företagshälsovård och försäljning av friskvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Lindfors & Hovdegård Medical AB
Org.nr: 556856-5781
Bolaget ska bedriva läkare- och sköterskekonsulttjänst inom hälso- och sjukvård, förebyggande hälsoarbete och försäkrings- medicin samt rehabilitering, bedriva läkarmottagning' hälso- central, förvalta egendom, fastighet ...
Mats Haglund Fysioterapi AB
Org.nr: 556841-1630
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastikverksamhet, rehabilitering, konsultationer, utbildning inom sjukgymnastik samt därmed förenlig verksamhet.
NEA Konsult AB
Org.nr: 556791-9914
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom agent- och konsultverksamhet för artister, konsultation vid konsertproduktion och artistuppträdanden, ackupunktur-, massagebehandling och rehabilitering av hästar, återförsäljare ...
Ogard Stern Consulting AB
Org.nr: 556912-0016
1. Affärskonsult: Mentorskap, affärscoach, IT-konsult och föredragshållning. 2. Inredning: homestaging, inredningsstyling för privat och offentlig miljö, design, utbildning, webbshop och butik. 3. Stallverksamhet: försäl ...
Patientia AB
Org.nr: 556836-4201
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, rehabilitering, utbildning och konferenser inom friskvård, hotell- och vandrarhemsverksamhet, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
REDAUT Konsult, E & P Johannesson HB
Org.nr: 916692-0950
Utbildning och konsultverksamhet inom rehabilitering, sjukgymnastik och data-elektronik.
Resurstorget Sverige AB
Org.nr: 556805-3614
Aktiebolagets verksamhet är inom kommpetensutveckling, arbetsmarknad och rehabilitering samt annan därmed förenlig verksamhet.
Rosenbaums Terapi och Samtal AB
Org.nr: 556332-4556
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva psykoterapi, kiropraktik, rehabilitering, utbildning, handledning och konsultuppdrag inom psykoterapi, förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verk ...
Rudmar Nilsson Läkarpraktik AB
Org.nr: 556464-3178
Bolaget skall bedriv sjukvård, medicinsk rehabilitering, företagshälsovård, utprovning och försäljning av sjukvårdsprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sandace AB
Org.nr: 556933-7909
Driva en arena för barfota motion, träning, tävling och rehabilitering inomhus på sandunderlag samt skogsvård och därmed förenliga verksamheter.
SKSR i Linköping AB
Org.nr: 556375-8084
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och tomtstycknings- rörelse. Bolaget skall även tillhandahålla försäljning av entreprenörstjänster och material inom fordonsbranschen, fastighetsbranschen samt skogs- och lantb ...
Tropp Health Care AB
Org.nr: 556856-7779
Bolaget ska bedriva sjukvård (mottagning och operationer), konsultverksamhet och undervisning relaterat till ryggkirurgi, ortopedi, idrottsmedicin, rehabilitering, arbetsterapi och därmed förenlig verksamhet.
X-Hälsocenter AB
Org.nr: 556809-9450
Bolagets verksamhet är att bedriva friskvård- och hälsovård, rehabilitering, utbildning, konsultation inom hälsovård, att bedriva försäljning av friskvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.