Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Hudiksvall

ALERT Företagshälsa Teknik Miljö AB
Org.nr: 556987-4315
Aktiebolaget ska bedriva hälsofrämjande insatser, hälsoutveckling, förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå, lagstadgade kontroller, ergonomi, rehabilitering, arbetsförmågebedömning, ledarskap och organisat ...
ES-Gruppen HB
Org.nr: 969722-8519
Import och export och försäljning av pärlor, smycken och stearinljus. Äga och förvalta lös och fast egendom. Jakt och fiskeguidning. Konsultation inom arbetsmiljö, med fokusering på rehabilitering och alkohol och läkemed ...
Glada Hudik Konsulttjänst AB
Org.nr: 556856-7654
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom rehabilitering, rekrytering, omställning, jobbcoaching, handledning, personlig coaching, kursverksamhet inom arbetsmiljö, personlig utveckling, förfat ...
Great Sweden Health AB
Org.nr: 556934-7270
Föremålet för bolagets miljövänliga, huvudverksamhet är media, hälsa, utbildning och innovationer. Bolaget ska bedriva all form av verksamhet som krävs för att skapa en hälsosam, ekonomisk, social, ekologisk och miljömä ...
Hudiksvalls Kooperativet Kraftkällan EF
Org.nr: 769624-0758
Föreningen är ett arbetsintegrerande socialt arbetskooperativ vars ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala behov genom att utveckla, rehabilitera samt rusta medlemmarna mot hälsa och arbete genom: - anp ...
I Balans Hälsingland AB
Org.nr: 556841-3677
Föremålet för bolagets verksamhet är domaruppdrag inom ishockey. Försäljning av kosttillskott och träningsprodukter. Uppdrag inom dans, koreografi, skådespeleri och show. Sjukgymnastik och rehabilitering. Personlig träni ...
Kooperativet Enheten EF
Org.nr: 769622-7136
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att utveckla, rehabilitera samt stöjda medlemmarna mot hälsa och arbete genom kooperativets helhetsperspektiv: - anpassat menings ...
Läkarhuset Hudiksvall AB
Org.nr: 556684-0269
Aktiebolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, medicinsk konsultverksamhet, företagshälsovård, förebyggande vård och rehabilitering, friskvård, hudvård och försäljning av skönhetsprodukter, utveckling och försäljning av d ...
Sjukgymnast Bengt Norman AB
Org.nr: 556828-7998
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, rehabiliteringsutredningar ävensom konsultationer och utbildning inom området, behandling av belastnings- och idrottsskador, föreläsningar i friskvård, träning, kost, individuella fri ...
Thulin Medical AB
Org.nr: 556883-5804
Medicinsk konsultation, framför allt ortopedi och tandvård. Ortopediska'idrottsmedicinska bedömningar, behandlingar, konsultationer och operationer inom öppen och sluten vård. Föreläsningar och skriva medicinsk litteratu ...
Vandra AB
Org.nr: 556682-1756
Aktiebolagets verksamhet är att verka som konsult inom rehabilitering av långtidssjukskrivna personer samt inom arbets- marknadspolitiska åtgärder, konsult inom utbildningsverksamhet och rekryteringsprocesser, äga och fö ...
Växa i Norrbo EF
Org.nr: 769622-9538
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala behov genom att utveckla, rehabilitera samt stödja medlemmarna mot hälsa och arbete genom kooperativets helhets perspektiv: - Anpassat meningsfullt ar ...
Åvikshälsan AB
Org.nr: 556994-9646
Verksamhet inom sjukvård, friskvård och rehabilitering