Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Halmstad

AHN Kiropraktorerna AB
Org.nr: 556703-1876
Bolaget ska bedriva behandling av besvär från rörelseapparaten, specialistkompetens inom nerv-, muskel- och ledproblematik, rehabilitering, träning samt allmän hälsorådgivning jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Alexander Graf
Org.nr: 556045-6872
Bolaget skall bedriva agenturrörelse samt tillverkning, försäljning och service med produkter för friskvård, rehabilitering, medicin, hälsoteknik, idrott & motion, samt korta varor. Bolaget skall bedriva utbildnings- oc ...
BaBoTa, Balance Body Tape AB
Org.nr: 556948-6938
Företagets verksamhet skall bestå av försäljning av varor och tjänster inom sport och rehabilitering. Huvudprodukten är tape som tränings- och rehabiliterings hjälpmedel. Därutöver skall tjänster i form av konsult- och u ...
Bero Tränings Center AB
Org.nr: 556991-6876
Gym, träning, friskvård, hälsa, rehabilitering och utbildning.
Ekonomiska föreningen Resurstorget i Halland
Org.nr: 769620-6775
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva verksamhet inom kompetens, arbetsmarknad och rehabilitering genom att: 1. Starta och driva en arbetsmarknads- och kompetensutvecklings ...
Force Fiction i Halmstad AB
Org.nr: 556777-1455
Bolaget ska utveckla och sälja teknik för motordriven kraftassistans oberoende av användargränssnitt i form av komplicerade manöverreglage (såsom switchar, joystickar och'tryckvridknappar) för sin styrning, att användas ...
Fritz Rehab AB
Org.nr: 556937-6626
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara sjukgymnastik, rehabilitering, akupunktur samt inköp, tillverkning och försäljning av konstverk, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Furets Fastighets AB
Org.nr: 556421-1547
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, förvaltning av värdepapper, samt förvaltning av fast egendom och handel med tekniska produkter, friskvårdskonsultation med rehabilitering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Halmstad HundRehab AB
Org.nr: 556996-0742
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rehabilitering och friskvård för hund och häst såväl som försäljning av foder, näringstillskott och rehabprodukter, konsultverksamhet inom angivet verksamhetsområde samt d ...
Hillmount Ortopedi AB
Org.nr: 556918-9698
Aktiebolaget ska bedriva sjukvård, idrottsmedicin och rehabilitering samt utbildning inom dessa områden.
Isaksson Lifesaving AB
Org.nr: 556844-5091
Hälso- och sjukvård med inriktning på allmänmedicin, idrottsmedicin, promotion, prevention, massage och rehabilitering. Utbildning och konsultverksamhet inom folkhälsa. Kurs, träning och coachning inom livräddning och si ...
JOJ Medical Technics HB
Org.nr: 969603-1609
Produktutveckling och konsultverksamhet inom sjukvård och rehabilitering.
miccis kläder i Halmstad AB
Org.nr: 556297-3767
Föremålet för bolagets verksamhet är verkställan av personlig assistans genom LSS'LASS, köp av administrativa tjänster för anställning och utbildning av personal, lönehantering, bokföring, schemaläggning, massage, rehabi ...
Multifit by MT AB
Org.nr: 556924-9849
Företaget skall bedriva tjänster inom personlig träning, sjukgymnastik, rehabilitering, kostrådgivning, massage, gruppträning, föreläsningar inom friskvård, event inom friskvård, tillverkning av friskvårdsredskap, utbild ...
Primed Fysio och Rehab AB
Org.nr: 556653-6974
Bolaget skall bedriva handel med utrustning för träning och rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
Readapt AB
Org.nr: 556826-8139
Bolaget ska bedriva rådgivning, coachning, utbildning och vägledning inom områdena karriärplanering, arbetsinriktad rehabilitering och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet. Behandling, utredning, handledning o ...