Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Enskede gård

KOND HB
Org.nr: 969735-7706
Konsultverksamhet angående förebyggande och rehabilitering av ortopediska sjukdomar, handel med sjukvårdsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
SL Naturlig Fysio AB
Org.nr: 556835-8419
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastisk behandling och konsultation, naturbaserad terapi- och rehabilitering samt handel med värdepapper.
Weidenius Leg Fysio och Terapi AB
Org.nr: 556749-0130
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik, rehabilitering samt smärt- och stresskonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.