Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Bromma

Annika och Bo Allert Sjukgymnastik AB
Org.nr: 556232-2999
Bolaget skall utföra sjukvårdande behandling i form av sjukgymnastik och rehabilitering, förebyggande vård och friskvård samt utredningar, undersökningar och forskning inom samma områden. Bolaget skall även bedriva köp, ...
Annika Wetterlund Konsult AB
Org.nr: 556964-4205
Konsulttjänster avseende omställning, outplacement, karriärcoaching och rehabilitering.
Bertil Berggren i Gävle AB
Org.nr: 556483-8075
Bolaget skall bedriva behandling, undervisning och rehabilitering av idrottsskador samt därmed förenlig verksamhet.
Bo-laget Meijer AB
Org.nr: 556675-3546
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inköp, försäljning och service av utrustning och produkter inom fysioterapi, friskvård, rehabilitering och kroppsvård samt konsultation och utbildning inom ovanstående omr ...
Bromma Sport och Rehab AB
Org.nr: 556453-4484
Bolaget skall bedriva hälso- och friskvårdskonsultation inom områdena arbets- och idrottsmedicin samt bedriva försäljning av därtill hörande produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Kurs och utbildningsverksamh ...
Careliant AB
Org.nr: 556926-5217
Företaget skall bedriva försäljning av tjänster gällande humansjukvård specifikt anestesi. Företaget skall bedriva försäljning av tjänster gällande friskvård & rehabilitering av hund. Företaget ska bedriva försäljning av ...
Carlowitz Konsult AB
Org.nr: 556674-7522
Bolaget skall bedriva management- och teknikkonsulting inom områdena data, friskvård, rehabilitering samt motorteknik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elisabet Schell KB
Org.nr: 969664-5127
Sjuk- och hälsovård, arbetsmiljö, stresshantering, friskvård, ergonomi, information, behandling med sjukgymnastik och läkarvård, rehabilitering.
Eriksson SpecialistRehab AB
Org.nr: 556981-7389
Företaget ska bedriva naprapatverksamhet och med detta förenlig verksamhet. Med detta avses rehabilitering, friskvård, skadeförebyggande behandling, screening och träningsverksamhet. Företaget skall också bedriva utbildn ...
Exxentric AB
Org.nr: 556842-8808
Utveckla, producera och sälja utrustning för träning och rehabilitering. Samt konsultation och utbildning inom området.
FOMAGA AB
Org.nr: 556916-8700
Bolaget ska erbjuda fysioterapi, rehabilitering och konsulent- uppdrag med specialistkompetens inom idrottsmedicin. Erbjuda utredning och behandling av hjärtkärlsjukdomar samt biomedicinska konsulentuppdrag inom kardiova ...
Galaxen Bygg AB
Org.nr: 556286-0352
Bolaget skall utföra sysselsättnings- och rehabilitering- befrämjande åtgärder inom svensk byggnadsindustri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hund i Vått och Torrt AB
Org.nr: 556905-2508
Bolaget skall bedriva hundcenter, hunddagis, fysioterapi som rehabilitering och friskvård. Simträning för hund, liten butik med hundtillbehör, hundkurser och andra hundtjänster via konsulter, hyresgäster samt därmed före ...
Medicare Hedge Holding AB
Org.nr: 556652-5688
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, forskning, förebyggande hälsovård och rehabilitering samt kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Naprapatdoktorerna i Stockholm HB
Org.nr: 969605-0039
Naprapati, rehabilitering, kursverksamhet och försäljning inom sjuk- och friskvård samt konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
PAIN MED, Dan Vinberg AB
Org.nr: 556933-4955
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet med inriktning på smärtlindring, sport och idrottsmedicin, ortopedisk manuell terapi, rehabilitering och klinisk forskning och därmed förenlig verksamhet.
RÅSBERG KIRURGI & SPORTSKADOR AB
Org.nr: 556451-5657
Bolaget skall bedriva läkarpraktik enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Speciellt intresse kommer att ägnas åt diagnostik, terapi och rehabilitering av patienter med allmän- och barnkirurgiska sjukdomar respektive p ...