Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Båstad

Idéhotellet Ek. för.
Org.nr: 769622-0172
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet som underlättar återgång till lönearbete för den anställde som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som ha ...
Sportsphysio South Sweden AB
Org.nr: 556731-3522
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva sjukgymnastikbehandling, utbildning och konsultationer inom rehabilitering och friskvård jämte därmed förenlig verksamhet.