Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rehabilitering i Askim

Body On Sweden AB
Org.nr: 559001-0947
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rehabilitering och sjukgymnastik, akupunktur, homeopati, naturbehandling, försäljning av hälsoprodukter och naturmedicin, äga och förvalta aktier och andelar samt därmed f ...
Docent Aniansson Medicinkonsult AB
Org.nr: 556244-5089
Bolaget skall bedriva läkarpraktik för plastikkirurgi och öron-, näs- och halssjukdomar, psykologverksamhet, medicinsk rehabilitering, köp, försäljning och utprovning av hörapparater, och köp försäljning och förmedling a ...
Gunnel Eriksson Utbildning AB
Org.nr: 556739-4068
Bolaget ska bedriva utbildning och konsultationer inom kognotiv rehabilitering och arbetsterapi samt därmed förenlig verksamhet.
Lisan AB
Org.nr: 556655-4902
Bolaget skall bedriva: - Sjukvård, hälsovård, rehabilitering, friskvård och därmed förenlig verksamhet. - Teknisk konsultverksamhet. - Uthyrning och förmedling av fritidsbostäder, friluftsutrustning, fordon och därmed fö ...
N1 Göteborg AB
Org.nr: 556596-5521
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdep ...
Urehab AB
Org.nr: 556838-3300
Bolaget ska bedriva läkarpraktik och utveckling inom urologi och rehabilitering'arbetsterapi, konsultverksamhet och författande inom urologi och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.