Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Skövde

AG Bokföring AB
Org.nr: 556521-7865
Bolaget skall utföra redovisning, bokslut, deklarationer, datatjänster, ekonomiska konsultationer åt mindre och medelstora företag och därmed förenlig verksamhet.
ALFRIDA Consulting AB
Org.nr: 556908-9435
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
AM Torells Redovisning AB
Org.nr: 559006-1437
Bolaget skall utföra redovisning, bokslut, deklarationer samt ekonomiska konsultationer åt mindre och medelstora företag och därmed förenlig verksamhet.
Arinell & Sand Redovisning AB
Org.nr: 559022-6725
Aktiebolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom redovisning och beskattning.
BT Redovisning AB
Org.nr: 556823-2358
Bolaget ska bedriva redovisning, bokslut, deklarationer och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Börje Lindén AB
Org.nr: 556946-4968
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom redovisning, företagsbeskattning samt företagsekonomiska utredningar samt därmed förenlig verksamhet.
E&T Williamsson AB
Org.nr: 556959-3691
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende redovisning och skattefrågor för företag samt därmed förenlig verksamhet.
Failte Förvaltning AB
Org.nr: 556914-6656
Bolaget skall bedriva bolagsförvaltning, verksamhet såsom redovisning- och skattekonsult, köp och försäljning av fast och lös egendom, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
George Aychouh Handel AB
Org.nr: 556593-9310
Bolaget skall bedriva förvaltning av och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vara verksam inom uthyrning av lokal och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva redovisning o ...
HBet Lindfors & Lindfors
Org.nr: 969680-0938
Ekonomisk rådgivning, planering och redovisning. Snusförsäljning via internet.
IXXI69 Consulting i Skövde AB
Org.nr: 556634-5392
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB
Org.nr: 556456-2683
Bolaget skall bedriva vård för äldre och psykiskt funktionshindrade samt hemtjänst och service. Bolaget skall vidare äga och förvalta aktier samt bedriva bolagsservice såsom redovisning, ledningsuppgifter, styrelsefrågor ...
MO Redovisning i Skövde AB
Org.nr: 556909-2926
Företaget ska bedriva löpande redovisning, bokföring och vara behjälplig med upprättande av bokslut åt småföretag.
SALDO Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556726-6381
Tjänster inom redovisning, bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.
SifferZ AB
Org.nr: 559025-4578
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, finansiering och organisationsfrågor. Bolaget kan även äga fastigheter och bostadsrätter samt bedriva handel med egenägda värdepapper.
Skövde Bokföring & Redovisning AB
Org.nr: 556534-8223
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skövde Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556261-8529
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Solhem Företagstjänst AB
Org.nr: 556494-7462
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva fönster- puts och städning, konsulttjänster inom ekonomi och redovisning, samt att via handel och direktförsäljning sälja heminredning och sömnad samt därmed fören ...