Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Motala

AB Romac
Org.nr: 556948-1806
Konsultationer, reparationer och försäljning av specialfordon, entreprenadtjänster, hushållsnära tjänster, tjänster inom redovisning och bokföring samt därmed förenlig verksamhet.
Agrarkonsult i Motala AB
Org.nr: 556965-9245
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finansiering, skatter, fastighetsförmedling och redovisning, jord- och skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Assistans 4U i Motala AB
Org.nr: 556688-2980
Bolaget ska bedriva företagskonsultation, redovisning, uthyrning av arbetskraft, hushållsnära tjänster samt import och export av konfektionsvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ditt Kontor med Hjelmar AB
Org.nr: 556896-8712
Föremålet för företagets verksamhet är redovisning, administration, översättning, sekreterarservice, webbplatser, logotyper, utbildningsverksamhet och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Fahrvergnügen AB
Org.nr: 556879-3045
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finansiering, skatter och redovisning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet
Hammarstrands assistans AB
Org.nr: 556786-1389
Bolaget ska bedriva administration och rekrytering av personliga assistenter för funktionshindrade. Bolaget ska också ha i undervisning och föreläsningar i ekonomi och redovisning samt föreläsningar i förhållningssätt, u ...
HSS Administration & Konsulting AB
Org.nr: 556912-5494
Företaget skall erbjuda mindre företag att köpa tjänst såsom löpande redovisning, redovisnng av mervärdsskatt och arbetsgivaravgifter, kund -och leverantörsreskontra, löneadministration och andra löpande ekonomiuppgifter ...
J Hovlund AB
Org.nr: 556706-4075
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, konsultationer avseende redovisning, finansiering och skatter samt därmed förenlig verksamhet.
KEGIT Kontor och Hem AB
Org.nr: 556823-5781
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och service av dataprodukter samt rådgivning inom organisation och redovisning för mindre företag.
KK.Ekonomi AB
Org.nr: 556914-6680
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka revision, redovisning och rådgivning inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Motala Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556296-8783
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, konsultationer avseende redovisning, finansiering och skatter och därmed förenlig verksamhet.
MOTEK Revision AB
Org.nr: 556980-1748
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva revisionsverksamhet, konsultationer avseende redovisning, finansiering och skatter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
P A Ekonomiservice AB
Org.nr: 556942-3105
Företaget ska bedriva redovisningsbyrå och utföra tjänster inom redovisning.
RBDekonomi AB
Org.nr: 556880-3026
Företaget ska bedriva konsultation i redovisning, löner och bokslut
Resultat & Bokföringsresurs i Motala AB
Org.nr: 556652-6090
Bolaget skall bedriva redovisning, företagsekonomisk och skatterådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Rytthammar & Söner AB
Org.nr: 556876-3857
Tillhandahålla tjänster inom bokföring och redovisning samt utföra affärsjuridisk rådgivning och konsultation inom marknadsföring till små och medelstora företag och näringsidkare.
Solfjädern Redovisning AB
Org.nr: 556840-7299
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå jämte därmed förenlig verksamhet.
Åkerbruket MBV AB
Org.nr: 556446-6067
Bolaget skall bedriva jordbruk och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.