Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Hovås

Amprazis AB
Org.nr: 556982-7859
Aktiebolaget ska bedriva produktion av sporttävlingar och events, både i egen regi och för kunds räkning. Produktion av tävlingar och events innebär genomförande av tävlingar eller eventen, samt skapa kommunikation kring ...
Björn V Lorentzon AB
Org.nr: 556657-4454
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, byggnads- och fastighetssektorn, handel med fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DOIT 4 U SVERIGE AB
Org.nr: 556828-6230
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring samt äga och förvalta värdepapper.
Glansa Systemutveckling AB
Org.nr: 556731-5139
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet- IT-branschen och redovisning. Investering av kapital, uthyrning av bostäder samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Nordlander redovisning
Org.nr: 969699-1992
Redovisning, bokföring, handel med värdepapper.
INTURA AB
Org.nr: 556554-6289
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer inom marknadsföring, redovisning och obestånd. Utbildning. Värdepappersförvaltning. Konsultationer inom arkitekur, färg och form. Handel med lös egendom och med ovan förenl ...
JS Totalredovisning AB
Org.nr: 556806-1583
Aktiebolagets verksamhet ska vara redovisning och annan ekonomiservice till mindre och medelstora företag samt förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper samt därtill tillhörande verksamheter.
K & U Dahlin Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556481-8879
Bolaget ska utföra redovisning, bokslut och deklarationer för små och medelstora företag samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lio Redovisning AB
Org.nr: 556859-7578
Bokföring och redovisningstjänster samt konsultationer inom nämnda verksamheter.
maconline KB
Org.nr: 969672-7347
Konsultation avseende installaton av datorer med tillbehör, samt nätverksinstallationer. Utbildning i användande av persondatorer och programvaror. Redovisning, bokföringstjänster, konsultationer inom redovisningsområdet ...
Masugnsdammen AB
Org.nr: 556768-1696
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: - bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning, affärsjuridik, informationsbehandling samt därtill hörande ämnesområden, - äga och förvalta fast egendom samt värdepapper samt därm ...
R ingenuity AB
Org.nr: 556759-6407
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom ekonomi, redovisning, affärsjuridik, informationsbehandling samt därtill hörande ämnesområden. Äga och förvalta fast egendom samt värdepapper samt därmed förenli ...
Redovisa Rätt i Väst AB
Org.nr: 556771-6625
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster, skatte- och ekonomiska konsultationer, löpande redovisning, bokslutsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Revir i Långedrag AB
Org.nr: 556840-9824
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom bokföring och redovisning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.