Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Gustavsberg

A Andersson Debet & Kredit AB
Org.nr: 556875-2421
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi och redovisning samt konsultverksamhet inom området intern kontroll såsom processgenomgångar, framtagande av instruktioner och anvisningar, regelverksanpas ...
af M&S Lilliestierna AB
Org.nr: 556909-7701
Tjänster inom el, ljud- och ljus och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget AV rådgivaren
Org.nr: 556538-4624
Bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och utbildnings- verksamhet inom konferens-, teater-, underhållnings-, restaurang- och hotellbranschen. Bolaget bedriver redovisningsbyrå med därtillhörande områden såsom redov ...
Bravolins Redovisning AB
Org.nr: 556769-2784
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet samt rådgivning kring redovisningsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Controllergruppen Sverige AB
Org.nr: 556868-7403
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning, ekonomistyrning, skatt, affärsrådgivning, verksamhetsutveckling, och därmed förenlig verksamhet.
Daniel Sahlin Consulting AB
Org.nr: 556938-8290
Konsultverksamhet inom ekonomi, främst controlling, redovisning och business intelligence och därmed förenlig verksamhet.
Färgargårdens Bokföring & Skattebyrå AB
Org.nr: 556474-3523
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom redovisning- och skattefrågor samt utöva därmed förenlig verksamhet.
JOMALO AB
Org.nr: 559010-0276
Aktiebolaget ska bedriva läkarverksamhet inom allmänmedicin och uthyrning av sjukvårdspersonal samt konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, skatter och företagsekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.
L. Sjögren Redovisning AB
Org.nr: 556748-6146
Redovisningskonsultation, bokföring, bokslut, deklarationer
MadMaCo Management Marketing and Consulting AB
Org.nr: 556361-3743
Bolaget skall bedriva utbildnings-, konsult och kursverksamhet inom IT, främst inom affärssystem, webdesign, organisationsfrågor, företrädesvis gentemot ägarledda företag, ekonomi, redovisning och skattefrågor, företräde ...
Markeda AB
Org.nr: 556825-0509
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning.
Ordning och Redovisning i Stockholm AB
Org.nr: 556932-6449
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, bokföring, rådgivning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
ReAd i Stockholm AB
Org.nr: 556600-2506
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning, administration samt managementkonsultverksamhet, handel med kapitalvaror och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Resultat Redovisning i Stockholm AB
Org.nr: 556859-4369
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och bokslut och även idka därmed förenlig verksamhet.
RFT Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556731-4033
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Run It Twice AB
Org.nr: 556920-4174
Konsultverksamhet inom redovisning och ekonomistyrning ej branschspecifikt. Konsultverksamhet inom affärsutveckling och ledning av verksamheter inom spelbranschen och därmed liknande verksamheter. Bolaget skall även arbe ...
SKA Fastigheter KB
Org.nr: 969684-0777
Ägande och förvaltning av fastigheter. Redovisning och bokföringstjänster. Bygg- och reparationsarbeten.
System Easy Consulting Värmdö AB
Org.nr: 556760-3013
Bolaget ska bedriva utveckling och drift av internettjänster och programvaror, konsulttjänster inom IT, redovisning samt allservice inom mark och fastighet.
Vilicamus AB
Org.nr: 556693-0581
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning, finansiering och rådgivning samt förvaltning av aktier, obligationer, fonder samt därmed förenlig verksamhet.
Wallman Consulting Värmdö AB
Org.nr: 556872-9536
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och affärsutveckling, samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenligt verksamhet.