Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Bandhagen

AB Örby Redovisning, Marianne Öhrberg
Org.nr: 556669-3759
Tillhandahålla tjänster inom redovisning och administration, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och lös egendom, och därmed förenlig verksamhet.
Alrafdin Ekonomi & Handel Service HB
Org.nr: 969764-4749
Redovisning och ekonomiservice, import av argan för matt och kosmetik, olivolja. Bilhandel, import av däck demontering och monteringsmaskiner, enkla billyft samt nya däck, fastigheter och internet annonsering.
Apple Tree AB
Org.nr: 556597-0109
Bolaget skall driva verksamhet med ekonomisk rådgivning och konsultation inom områdena för redovisning, skatter och därmed förenlig verkmsamhet.
Contera Redovisning i Stockholm AB
Org.nr: 556104-4743
Bolaget skall bedriva för klienters räkning : redovisning, bokföring, skatterådgivning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DEX.Labs NET Ek. för.
Org.nr: 769606-6385
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att företag och rörelseidkare går samman och skapar en bredare kompetens och mervärde med påföljande högre grad av kostnadseffektivitet och k ...
EEFUND ek. för.
Org.nr: 769609-5558
Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagens ekonomiska intressen - primärt inom IT, elektronik och bionik - medelst kooperativ samverkan för att skapa bredare kompetens och mervärde med påföljande högre grad ...
Ekonomikontrollen Sverige AB
Org.nr: 556825-4857
Bolaget tillhandahåller tjänster inom ekonomi såsom redovisning, bokslut och administration, samt bedriver konsultverksamhet och tillhandahåller personal inom ekonomi.
Frali Consulting AB
Org.nr: 556461-1779
Föremålet för bolagets verksamhet är bokföring, redovisning, revisionsverksamhet, samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
HBet Sifferakuten
Org.nr: 969683-2980
Redovisning, ekonomi, lönekörning och administrativa tjänster.
K. Svantesson AB
Org.nr: 556858-6431
Bolaget skall bedriva konsult- och reklamverksamhet, marknadsföring och eventarrangemang, kurs- och föreläsningsverksamhet inom hälsa, friskvård, odling och träd gård, godstransport, personaluthyrning och tillhandahållan ...
Lotta Löngren Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556825-1671
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring.
Maries Bo. & Re. AB
Org.nr: 556859-5549
Redovisning, administrativa och ekonomiska tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Mdnekonomi AB
Org.nr: 556967-3204
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bolagsekonomi & juridik.
My Investing AB
Org.nr: 556752-7618
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personal- uthyrning, konsultationer inom redovisning, skattelagstiftning och bolagsstyrning, försäljning av industrianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
PnR Education and Economic Consulting HB
Org.nr: 969742-0769
Redovisning och bokföringstjänster. Byggverksamhet och snickeriarbete. Stödundervisning. Undervisningsuppdrag. Datakonsultation.
SEBO Redovisning HB
Org.nr: 969765-3971
Redovisningsbyrå som ska tillhandahålla redovisningstjänster i form av bokföring, bokslut, löner, årsredovisningar och inkomst deklarationer.
Shawkat Sweden HB
Org.nr: 969731-3469
Ekonomikonsult inom redovisning, deklaration.
Sifferakuten AB
Org.nr: 556747-7004
Bolaget ska bedriva arbete inom administration, bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
SRAB Shawkat Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556957-5193
Huvudsakliga uppgifter 1. Tjänster inom ekonomi - erbjuda att ta hand om redovisning till olika företag såsom bokföring, inkomstdeklaration, moms och arbetsgivaravgifts deklarationer till Skatteverket, upprätta årsredovi ...
Stockholms Företagsservice AB
Org.nr: 556360-6861
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom redovisning, data, ekonomi och skatter, utveckla och marknadsföra datasystem, program och webbtjänster, driva författarverksamhet, utföra skrivtjänster, förva ...