Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Årsta

A. Dansk HB
Org.nr: 969602-0198
Konsultverksamhet inom redovisning och organisation.
Add and Reduce AB
Org.nr: 556872-8280
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, rådgivning inom revisionsnära tjänster och företags- och individbeskattning. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom redovisning, kontroll och implementering av ekonom ...
Bolsita STHLM Redovisning AB
Org.nr: 556643-1010
Bolaget skall bedriva redovisning, ekonomiska konsultationer, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Lidström AB
Org.nr: 559008-2714
Bolagets verksamhet skall omfatta: Konsultarbete, utbildning och verksamhet inom IT (informationsteknologi), ekonomitjänster som bokföring och redovisning, samt idka handel med och förvalta aktier, värdepapper och fast e ...
Digipod Svenska AB
Org.nr: 556863-1823
Bolaget skall bedriva konsult-, produktion-, och tjänste- verksamhet avseende event och mässor samt arrangemang i PR syfte, uthyrning och försäljning av audio-, video- och dataområdet samt konsultation vid köp eller uthy ...
EKONOMIDATA SYD AB
Org.nr: 556390-9216
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomiadministration, redovisning och data, samt därmed förenlig verksamhet.
Fares Ibrahim Bokföringsbyrå KB
Org.nr: 916643-2154
Redovisning och bokföring. Försäljning av telefonkort, penning- överföring och valutaväxling. Sociala insatser för personer med funktionshinder. Import och export av reservdelar till traktorer samt lastbilar.
FF Utveckling AB
Org.nr: 556619-5813
Bolaget skall idka konsultverksamhet avseende företagets organisation och information. Redovisning och bokföring. Försäljning av datorer och tillbehör. Uppdragsverksamhet inom psykologi.
Framåt Affärsstöd i Norden AB
Org.nr: 556729-8046
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagets organisation, information, redovisning, bokföring, finansiering och därmed förenlig verksamhet.
HelgessonGonzaga Arkitekter AB
Org.nr: 556992-1975
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster inom arkitektur samt idka därmed förenlig verksamhet. Tillhandahålla tjänster inom konst och undervisning samt idka därmed förenlig verksamhet. Äga och förval ...
Idavallen Gunnar Hemlin AB
Org.nr: 556369-7084
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom redovisning, administration, handel med och uthyrning av maskiner och inventarier i huvudsak inom grafiska branschen och verkstadsindustrin samt import och försäljning av nat ...
JR Småföretags bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556691-5772
Bolaget ska bedriva verksamhet med redovisning, deklarationer, skattekonsultationer, HR Consulting och coaching inom arbetslivet samt därmed därmed förenlig verksamhet.
Motab Svenska AB
Org.nr: 556139-3868
Bolaget skall bedriva travsportverksamhet samt konsultverksamhet avseende redovisning och skatter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rasouki Consulting KB
Org.nr: 969768-6310
Redovisning, bokföring, juridik, rådgivning inom redovisning.
RMU Konsult AB
Org.nr: 556830-0882
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och controlling samt annan förenlig verksamhet.
Stockholms ekonomerna KB
Org.nr: 969767-0801
Redovisning, ekonomi, snöröjning.
Stockholms Ekonomiverkstad AB
Org.nr: 556396-8600
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom skatt, redovisning och andra områden inom ekonomi, förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Sundenströms Redovisning AB
Org.nr: 556847-3895
Föremålet för bolagets verksamhet är bokföring, deklaration, bokslut. Speciellt inriktad på små enskilda verksamheter. Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla redovisningstjänster, samt bedriva konsultverksamhet ...
TreKaf Consulting AB
Org.nr: 556862-3606
Bolagets verksamhetsområden: Affärsrådgivning inom redovisning och beskattning, hjälpa nyanlända i Sverige att integrera sig i svenska samhället. Ge råd och ordna utbildning för arbetslösa att komma in i arbetsmarknaden. ...
XLNT REDOVISNING & HÄLSA I STOCKHOLM AB
Org.nr: 559021-2303
Bolaget ska bedriva försäljning av redovisnings-, bokförings-, boksluts- och deklarationstjänster samt konsulttjänster inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av hälso-, hudvård-, och makeup produkter. ...