Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Täby

RKB Radonsanering AB
Org.nr: 556234-3110
Bolaget skall bedriva mätning av radon och åtgärder av det samma. Ventilationsinstallation, VVS samt byggarbeten och underhåll av fastigheter.