Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Stockholm

Eurocitydata AB
Org.nr: 556621-8136
Bolaget ska utveckla och försälja datorprogram och konsult- tjänster för dessa, bedriva utveckling och försäljning av produkter och tjänster för radonsanering , samt idka därmed förenlig verksamhet.
J. E. Kroon Konsult & Installationsservice AB
Org.nr: 556276-8571
Bolaget skall bedriva konsult, entreprenad, service och försäljningsverksamhet inom VVS-området jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva verksamhet inom radonmätning och radonsanering samt bedriva verks ...