Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Örebro

ToLa Konsult AB
Org.nr: 556998-2746
Aktiebolaget ska utföra fuktskadeutredningar, fuktmätningar och radonsanering, bedriva därtill hörande uthyrnings- och konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.