Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Linköping

Alltema BYGG i Linköping AB
Org.nr: 556899-8750
Bolaget skall utföra el- och larminstallationer, radonsanering, byggtjänster, bedriva försäljning av byggvaror samt service inom el, bygg och larm, bedriva import och export av el- material, elektronik, VVS- och byggmate ...
Alltema i Linköping AB
Org.nr: 556491-4272
Bolaget skall utföra el- och larminstallationer, radonsanering, byggtjänster, bedriva försäljning av byggvaror samt service inom el, bygg och larm, bedriva import och export av el-material, elektronik, VVS- och byggmater ...
LR Konsult och Installation i Linköping AB
Org.nr: 556451-6101
Bolaget skall bedriva konsult- och installationsföretag vad beträffar inomhusmiljö och klimat samt därmed förknippade byggnadskonstruktioner.