Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Kopparberg

Radonvac rv AB
Org.nr: 556998-3785
Bolaget ska tillverka och sälja utrustning och tillbehör för radonsanering och därmed förenlig verksamhet.