Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonsanering i Bålsta

UAMS AB
Org.nr: 556716-8157
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom inomhusmiljöproblem, sanering och återställning av fuktskador, radonkonsultationer och radonsanering, byggnation, trädgårdskonsultation samt därmed ...