Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonmätning i Sandviken

Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB
Org.nr: 556879-2690
Bolaget skall bedriva sotning, brandskyddskontroll, radonmätning, energideklarationer, obligatorisk ventilationskontroll, konsultationer i byggbranschen, försäljning av material och förbrukningsartiklar inom dessa bransc ...