Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonmätning i Rengsjö

Hälsinge Ventilationsrengöring AB
Org.nr: 559034-2084
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom ventilationsrengöring, service och underhåll av ventilationsanläggningar, radonmätning och radonsanering. Dessutom skall bolaget äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt ...