Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonmätning i Östersund

Oktopal AB
Org.nr: 556669-0144
Bolaget skall bedriva radonmätning och radonsaneringsverksamhet, energideklarationer, fastighetskonsultationer, datakonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.