Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonmätning i Nacka

Klimatlösningar i Norden AB
Org.nr: 556797-6567
Bolaget ska bedriva verksamhet inom energieffektivisering, klimat- och miljöarbete, radonmätning och sanering, industriellt reparbete, takarbete samt klätter- och äventyrsaktiviteter och därmed förenlig verksamhet.