Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonmätning i Linköping

HBET RADOSTAR
Org.nr: 916414-6129
Konsult i kärnfysik, stjärnor och språk radonmätning, undervisning och översättning.
LR Konsult och Installation i Linköping AB
Org.nr: 556451-6101
Bolaget skall bedriva konsult- och installationsföretag vad beträffar inomhusmiljö och klimat samt därmed förknippade byggnadskonstruktioner.