Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Radonmätning i Göteborg

BMI Besiktning & Radonmätning AB
Org.nr: 556865-6564
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildning och besiktning inom bygg-, bil- och båtbranschen samt därmed förenlig verksamhet.