Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Strömstad

Baker Tilly Strömstad KB
Org.nr: 969662-5343
Redovisningsbyrå, rådgivning inom ekonomi och skatt, utbildning inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Dunderhake Sverige AB
Org.nr: 556917-2611
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier, värdepapper och fast egendom och därtill hörande tjänster. Rådgivning inom marknadsföring, management och organisation. Coaching och utbildning. Bolaget ska bedriva import och ...
Ecus Electronic Custom Support AB
Org.nr: 556590-9511
Bolaget skall bedriva administration och rådgivning vid upprättande av tulldokument samt vara behjälplig vid övriga frågor gällande import och export ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Engagera Företagsutveckling AB
Org.nr: 556794-6214
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kompetensutveckling, utbildning, marina tjänster såsom konsulttjänster med service av navigationsutrustning, rådgivning inom navigation, samt charterverksamhet. Äga och fö ...
F&ACT PRODUCTION AB
Org.nr: 556915-4486
Företaget skall bedriva sång, dans, skådespeleri och teater såsom frilansande artist samt egna uppsatta teater- och revy- produktioner. Företaget skall även bedriva verksamhet inom restaurangbranschen såsom fest, bröllop ...
F&ACT production HB
Org.nr: 969764-5811
Företagets verksamhet skall vara sång, dans, skådespeleri och teater som frilansande artist samt egna uppsatta teater och revyproduktioner. Företaget skall dessutom bedriva verksamhet inom restaurangbranschen såsom fest, ...
JH Aviation Trading AB
Org.nr: 556863-6392
Aktiebolaget ska bedriva konsultuppdrag för flygplansservice Allmänflyg, flygfältsplanering (hårdgöring gräsfält) samt handel med reservdelar till Allmänflyget. Dessutom ska aktiebolaget bedriva konsultverksamhet med utf ...
JURISTBORGEN IHLEBERG & BORG KB
Org.nr: 916624-3619
RÅDGIVNING RÖRANDE AFFÄRSJURIDIK OCH SKATTEJURIDIK
Landad AB
Org.nr: 556658-3315
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet inom lantmäteri- och annan mark- och fastig- hetsanknuten verksamhet, turism och upplevelseinrikad verksamhet, äga och bedriva uthyrning ...
Niklassons Maskintjänst AB
Org.nr: 556799-3166
Bolaget ska bedriva budkörning, lastbilstransporter, anläggningsentreprenad, reparationer och service på anläggningsmaskiner och bilar, byggverksamhet, snickeri, betong, armering, smide. Bemanning inom bygg- och transpor ...
O Trade AB
Org.nr: 556662-8243
Bolaget skall driva handel med biotekniska produkter till grossister, detaljhandel och konsumenter, idka utveckling av företag, förvärv och förvaltning av fast egendom, ekonomiska rådgivning och därmed förenlig verksamhe ...
Strömstad Redovisning och Revision KB
Org.nr: 969746-1383
Bolaget ska bedriva revision, redovisning, rådgivning och annan konsultativ verksamhet inom företagsadministration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Strömstads Friskotek AB
Org.nr: 559040-4991
Friskvårdsföretag som erbjuder rådgivning, föresläsningar, utbildningar och kurser inom friskvård, kost, stresshantering, hälsa och yoga till företag, organisationer och privatpersoner.
Sven Moosberg AB
Org.nr: 556408-6071
Bolaget skall importera och exportera träbearbetningsmaskiner, importera, exportera och försälja köksinredningsprodukter, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Tempus Företagsutveckling AB
Org.nr: 556253-1342
Bolaget skall idka utveckling av företag, förvärv och förvaltning av fast och lös egendom, ekonomisk rådgivning. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter, köpa oc ...
Ulf Karlhagen AB
Org.nr: 556826-1753
Bolaget ska bedriva sjukvårdsverksamhet och rådgivning med inriktning av generell allmänmedicinsk karaktär, samt därmed förenlig verksamhet.