Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Höör

A&J Bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556852-8003
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, skatte- och redovisningsområdet, och idka därmed förenlig verksamhet samt förvalta lös och fast egendom och värdepapper. Rådgivning och konsultation avseende företags o ...
Arne G Utveckling AB
Org.nr: 556949-2662
Bolaget skall tillhandahålla rådgivning och utvecklingsinstatser inom föreningars och företags organisation samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hamilton Kulturmiljövård Tiliacultura HB
Org.nr: 969731-8153
1. Konsultverksamhet inom kulturmiljövård: Konsulttjänster i form av rådgivning, formgivnings- och rituppdrag inom byggnadsvård och ekologiskt byggande för byggnader interiört såväl som exteriört, samt formgivning av trä ...
Networked Brains AB
Org.nr: 556927-0084
Investerings, företagsledning, rådgivning och konsultverksamhet inom telekom, IT, media och utbildning.
Prossimo AB
Org.nr: 556823-0980
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av lös och fast egendom, ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring, handel med konst och design, samt härmed förenlig verksamhet.
Örnfeldt Gynkonsult AB
Org.nr: 556954-1096
Bolaget skall bedriva gynekologisk hälso- och sjukvård, mödrahälsovård, utbildning och rådgivning inom gynekologi och obstetrik samt annan därmed förenlig verksamhet.