Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Borgholm

Borgholms Juridiska Byrå AB
Org.nr: 556921-5394
Företaget skall bedriva ekonomirådgivning, redovisning, deklarationer, juridisk rådgivning såsom företags- och fastighetsöverlåtelse, skattejuridik, familjerätt, bouppteckning, arvskiften samt för ekonomisk- och juridisk ...
Care of glass och golf AB
Org.nr: 556751-0010
Bolaget ska bedriva konsultation och rådgivning samt marknadsföring av medicin och medicinära produkter, import och export av varor och tjänster såsom medicintekniska produkter, uthyrning av fastigheter, handel med värde ...
Ekonomihuset på Öland AB
Org.nr: 556445-5409
Bolaget skall bedriva ekonomirådgivning, redovisning, deklarationer, juridisk rådgivning såsom företags- och fastighetsöverlåtelse, skattejuridik, familjerätt, bouppteckning, arvskiften samt för redovisningsbyrå och juri ...
ISLE Consulting AB
Org.nr: 556477-3801
Bolaget skall tillhandahålla rådgivning i finans- och affärs- strategiska frågor, förmedla företagsköp och -försäljningar, förmedla företags- och kapitalplaceringskontakter, bedriva ekonomisk och finansiell konsultverksa ...
J T R Design AB
Org.nr: 556317-9687
Bolaget ska bedriva rådgivning och handel på de finansiella marknaderna i räntor, valutor och aktier, utveckling av finansiella informationssystem, förvaltning av fastigheter samt webhandel med smycken och ädelstenar och ...
Konsulten & Konsulten, Civilekonomerna Bengt Nilsson & Hans Rydgren Ekonomi KB
Org.nr: 969681-3386
Tjänster inom ekonomi såsom ekonomisk rådgivning och finasiering.
Kurt Sjölund KB
Org.nr: 916470-0453
Redovisning, skattekonsultation, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
RoLo Förvaltning AB
Org.nr: 556665-1567
Bolaget skall förvalta fastigheter och ge ekonomisk rådgivning till huvudsak private equity företag samt därmed förenlig verksamhet.
S&S REDOVISNING AB
Org.nr: 556923-7018
Bolaget ska bedriva ekonomirådgivning, redovisning, deklarationer, juridisk rådgivning såsom företags- och fastighetsöverlåtelse, skattejuridik, familjerätt, bouppteckning, arvskiften samt för redovisningsbyrå och juridi ...