Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Qigong i Älvsjö

European Zhineng Qigong AB
Org.nr: 556885-2304
Bolaget skall verka för ökad kunskap om och ökad spridning av Zhineng Qigong. Detta skall bland annat ske genom kursverksamhet, olika projektupplägg, föreläsnigar, handel samt forskning och annan med verksamheten förenli ...