Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Putsning i Vellinge

BYGGENTREPRENÖREN VELLINGE AB
Org.nr: 556805-6500
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att erbjuda privatpersoner och företag renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt nybyggnad av fastigheter, lokaler och andra byggnader huvudsakligen lokaliserade i Malmö. Berörda arbets ...