Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Putsning i Trosa

Nymans Våtrumsteknik AB
Org.nr: 556351-1285
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsarbete med inriktning på plattsättning, murning och putsning, entreprenadrörelse avseende sprängnings- och grävningsarbete samt annan därmed förenlig verksamhet.