Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Putsning i Sundsbruk

NS Mur AB
Org.nr: 556876-7452
Bolaget ska bedriva murning, putsning, plattsättning, betonggjutning samt snickeriarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.