Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykoterapeut i Visby

Christina Carlsson Psykoterapeut AB
Org.nr: 556776-9665
Bolaget ska bedriva psykoterapeutiska tjänster innefattande bl.a krishantering, rehabilitering genom personliga samtal och därmed förenlig verksamhet.