Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykoterapeut i Skövde

Kerstin Helgeson leg psykolog / leg psykoterapeut AB
Org.nr: 559024-1526
Aktiebolaget ska bedriva psykologutredningar, psykoterapibehandling samt handledning, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och utöva därmed förenlig verksamhet.