Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykoterapeut i Skellefteå

Ollinen Psykolog / Psykoterapeut AB
Org.nr: 556899-7786
Bolaget ska bedriva psykolog- och psykoterapiverksamhet, handledning, utbildning och författarskap, arrangör av seminarier och föreläsningar samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.