Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykoterapeut i Molkom

Psykoterapeut Landquist AB
Org.nr: 556831-2176
Bedriva psykoterapi, handledning och utvecklingssamtal inom psykosociala området, ridterapi, avel med hästar, förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.