Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykoterapeut i Göteborg

Håkan Liljeland AB
Org.nr: 556931-7919
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård i form av psykologbehandling och psykoterapier utförda av leg.psykolog, leg.psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Bolaget ska också bedriva undervisning knuten till häl ...