Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykolog i Västerås

Leg Psykolog Annika Flenninger AB
Org.nr: 556815-5252
Bolaget ska bedriva psykologverksamhet som konsultation, handledning och utredning. Psykologisk vård och behandling, diagnostik och utredning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom arrangera kurser, utbildningar samt ...
Leg Psykolog Birgitta Ingstedt Jarl AB
Org.nr: 556815-2853
Bolaget ska bedriva psykologisk vård och behandling. Psykologisk diagnostik och utredning, behandlingsarbete med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt psykologisk konsultation och handledning, arrangera kurser, be ...
Psykolog Maria Söderlund Alm AB
Org.nr: 559017-9262
Bolaget erbjuder psykologutredningar, handledning, konsultation och samtalsstöd i första hand med kring neuropsykologiska frågeställningar. Tjänster erbjuds skolor, annan offentlig verksamhet, privata företag och privatp ...
Psykolog Monica Vester Niva AB
Org.nr: 559013-3541
Bolaget skall bedriva konsultation, utbildning och utveckling inom psykologyrket och därmed förenlig verksamhet.