Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykolog i Uppsala

APP Autonom Psykolog Partner AB
Org.nr: 556826-8105
Bolaget ska bedriva psykologuppgifter inom Hälso- och sjukvård.
CHL-psykolog- och läkarmottagning HB
Org.nr: 969620-1699
Lokalförhyrare.
Leg Psykolog Cecilia Arlinger Karlsson AB
Org.nr: 559032-1690
Företaget skall bedriva handledning, undervisning samt psykologisk behandling.
Leg. psykolog Lotta Svensson AB
Org.nr: 559038-5471
Företaget skall bedriva psykologisk verksamhet genom utbildning, handledning, föreläsning, konsultationer, klinisk verksamhet i form av psykologisk utredning och behandling samt försäljning av målade dockor.
Leg. psykolog Ulla Thorslund AB
Org.nr: 559031-5767
Företaget skall bedriva psykologisk verksamhet genom utbildning, handledning, föreläsning och konsultationer samt klinisk verksamhet i form av psykologisk utredning och behandling.
Psykolog Margareta Wilhelmsson AB
Org.nr: 556435-5989
Bolaget skall bedriva psykoterapi, konsultation, handledning och utbildning i anslutning härtill samt förvaltning av lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åsa Boman psykolog AB
Org.nr: 556895-2922
Bolaget ska bedriva psykoterapi, psykologisk utredning och bedömning, rådgivning i psykologiska frågor, handledning, konsultativt stöd och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.