Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykolog i Sundsvall

Psykolog Cecilia Åström AB
Org.nr: 556999-9203
Psykologtjänster: psykologsamtal, samtalsbehandling, krissamtal, personlig utveckling, psykologisk bedömning och utredning, konsultationer, coachning, handledning och fortbildning.
Psykolog Helene Oliv AB
Org.nr: 556953-7854
Aktiebolaget ska bedriva psykoterapisamtal, psykolog- utredningar'bedömningar, olika former av fokuserade stödinsatser, kompetensutveckling, handledning 'individgrupp, information, rådgivning och konsultation beträffande ...