Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykolog i Kungsbacka

KBT Focus Psykolog och Psykoterapimottagning i Kungsbacka AB
Org.nr: 556782-5962
Bolaget ska bedriva sjukvårdande arbete i form av utredning, bedömning, psykologisk'psykoterapeutisk behandling. Därutöver bedrivs handledning och utbildning och därmed förenlig verksamhet.