Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykolog i Karlshamn

Psykolog- och läkartjänst i Karlshamn AB
Org.nr: 556771-2160
Bolaget ska bedriva psykologiska, medicinska och organisatoriska tjänster jämte därmed förenlig verksamhet.