Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykolog i Hjärup

Psykolog Gardar Viborg AB
Org.nr: 556904-7177
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kognitiv psykoterapi med undervisning, handledning och konsultation för företag och privata personer samt hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.