Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programvaruutgivare i Upplands väsby

ACKE IT AB
Org.nr: 556890-2109
Bolaget ska utveckla, implementera, sälja mjukvara och konsult- tjänster inom IT samt management, handla med fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Communixation CMX AB
Org.nr: 556380-9168
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och data samt idka därmed förenlig verksamhet.
Flexura AB
Org.nr: 556546-9441
Bolaget skall bedriva IT-stöd för forskning, utveckling och produktion innefattande metodutveckling, konsultverksamhet och utbildning' handel och förvaltning av fast egendom och därmed sammanhängande verksamhet.
Input Soft of Sweden AB
Org.nr: 556266-7955
Bolaget ska bedriva utveckling av IT-system med särskild inriktning på programvara för företag med transporter och mobil verksamhet med arbetsorder, kommunikation, larm, positionering. Programvara ska säljas i eget varum ...
Jive Sweden AB
Org.nr: 556933-5838
Bolaget kommer att erbjuda försäljning, marknadsföring, teknisk rådgivning, implementering och supporttjänster relaterade till lösningar för samarbete mellan företag samt därmed förenlig verksamhet.
Karriärförlaget i Lund AB
Org.nr: 556715-0940
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla och publicera material till studie- och yrkesvägledning och yrkesorientering, software, internet, böcker, spel med mera. Inom ovanstående områden genomförs oc ...
Playservers Väsby HB
Org.nr: 969746-8388
Uthyrning av spelservrar via webbtjänst. Datakonsulting.
Weston Software HB
Org.nr: 969691-7963
Webhandel, hårdvaror - mjukvaror-blomsterhandel, catering, konsultation, support, utbildning, import av råvaror såsom grönsaker, blomsterutrustningat - maskiner, stenar, klinkers, köksutrustningar- bilar-reservdelar-bygg ...
Yade AB
Org.nr: 556725-9816
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, sälja, drifta och förvalta dataprodukter, datasystem och teknikprodukter samt konsultverksamhet inom området och därmed förenlig verksamhet.