Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programvaruutgivare i Södertälje

Bofab Timeservices AB
Org.nr: 556241-9357
Bolaget skall idka utveckling, marknadsföring, konsultation, utbildning och installation av administrativa system, inköpa och lagerföra hårdvara, teknisk serviceverksamhet och upprätta återförsäljarkontrakter. Denna verk ...
Diffident Games AB
Org.nr: 556550-0948
Bolaget skall bedriva utveckling och installation av datasystem och dataspel samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Euro Soft Development AB
Org.nr: 556555-5967
Bolaget skall tillhandahålla marknaden kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrningsverktyg samt entreprenadverksamhet.
Foolish Entertainment AB
Org.nr: 556668-7066
Bolaget ska utveckla och sälja program inom datorspelsindustrin.
JN Interactive AB
Org.nr: 556858-0962
Bolaget ska bedriva konsult- och informationstjänster inom IT-branschen.
Pole Position AB
Org.nr: 556324-3988
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av datasystem. Konsulttjänster och utbildning inom områdena data, ekonomi och juridik. Handel med även som förvaltning av värdepapper. Försäljning av möbler och inredning ...
Z-oval HB
Org.nr: 969767-0694
Utgivning av mobil applikationer (kund anpassad), utgivning av annan programvara, system- och applikationskonsult, konsult- tjänster avseende system- och programvara, utgivning av mobil spel, webbdesign, dataprogrammerin ...