Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Programmering i Djursholm

Cell Reality AB
Org.nr: 556609-8926
Föremålet för bolagets verksamet skall vara konsulttjänster inom området telekommunikation, teknikspecialicering inriktad mot systemdesign, programmering och test, och därmed förenlig verksamhet.
Cindurion AB
Org.nr: 556822-8976
Bolaget skall utveckla datorspel, programmering samt installationer.
Continuo Applications AB
Org.nr: 556840-2373
Bolaget ska bedriva utveckling och handel inom data, programmering och elektronik för mobila applikationer samt därmed förenlig verksamhet.
Cresca Holding AB
Org.nr: 556603-6777
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, fastighetsförvaltning samt informationsteknologi med inriktning mot utbildning och programmering. Därutöver även bedriva fastighetsskötsel och förvaltning och hand ...
DRONE VISUAL SERVICES SWEDEN AB
Org.nr: 556914-4776
Bolaget skall bedriva marknads- och tjänsteutveckling baserat på ny teknologi såsom 'dronesdrönare sk obemannade luftfartyg (UAS, UAV, RPAS, fjärrstyrda flyg, quadcopters) samt programmering inom internetbaserade produkt ...
ESS2008 AB
Org.nr: 556765-9205
Bolaget ska arbeta med datautveckling, programmering och installationer. Vidare kommer det att bedrivas uthyring, renovering och förvaltning av fastigheter. Bolaget ska även utöka sin verksamhet med utförande av RUT och ...
M C Liljeqvist AB
Org.nr: 556578-4021
Bolaget skall driva bygg- och hantverkstjänster, städtjänster, maskiner och verktygsuthyrning inom bygg och städ, försäljning av bygg- och städmaterial och maskiner inom bygg och städ, konsult och utbildningsuppdrag inom ...