Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Produktionsbolag i Umeå

Askro Bildproduktion AB
Org.nr: 556933-8428
Fotograferar och efterbearbetar rörliga bilder och stillbilder, främst för tv, produktionsbolag och tidningar.
Oproduktion Musikteknik AB
Org.nr: 556910-5355
Företaget arbetar med flera verksamhetsområden: 1. Musikteknik & produktion av företrädelsevis klassisk musik. 2. Konsulttjänster som ljudtekniker musiktekniker i produktionsbolag mediehus o.dyl. 3. Journalistisk produkt ...